Wymiana pieca – dotacje i ulgi

/ 19 listopada, 2020 / Możliwość komentowania Wymiana pieca – dotacje i ulgi została wyłączona

Oceń post

Wymiana pieca – dotacje i ulgi

 

Wzmożona walka ze smogiem związana jest z polityką europejską, dążącą do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych produktów procesów grzewczych. Wskutek czego nakładane są restrykcje i wymogi na kotły opalane paliwem stałym. Takie piece muszą spełnić wymagania określone jako 5 klasa energetyczna. Eliminacja „kopciuchów” poprzez wprowadzenie zmian w procesie produkcji i montażu kotłów na paliwo stałe, to jeden z kroków mających na celu poprawę jakości powietrza. Następne działania będą skupiały się na jakości paliwa używanego do celów grzewczych. Dla niektórych na pierwszy rzut oka wchodzące restrykcje mogą wydać się kłopotliwe, ze względu na konieczność wymiany dotychczasowego źródła ciepła. Jednakże należy pamiętać, że ma to przełożenie również na nasz komfort. Oprócz nakładanych wymogów, w życie weszły także różne projekty, które mogą znacznie obniżyć nasz koszt zakupu i wymiany pieca.
W niniejszym artykule przedstawimy dotacje i ulgi przysługujące podczas wymiany pieca na paliwo stałe.

 

wymiana pieca- dotacje i ulgi Wymiana pieca – dotacje i ulgi

 

 

Wymiana pieca – dotacje i ulgi jakie nam przysługują

 

Do źródeł ciepła spełniających określone wcześniej wymagania należy m.in. pompa ciepła, do której instalacji serdecznie zachęcamy. Ulgi i dotacje jakie omówimy to: KAWKA Plus, Termo KAWKA, dopłaty do rachunków, zwolnienia z czynszu,  Ulga termomodernizacyjna, oraz program Czyste Powietrze.

 

KAWKA Plus

KAWKA Plus jest wrocławskim programem miejskim, który oferuje zwrot do 15 tys. zł na wymianę pieca niespełniającego norm ekologicznych. Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów inwestycji (max. 15 tyś. zł). Instalator ma możliwość rozliczenia kosztów bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, dzięki czemu wymiana pieca może odbyć się bez wkładu własnego. Aby dostać dotację z tego programu, w mieszaniu/domu musi znajdować się sprawne źródło ciepła na paliwo stałe.

Dopłata przysługuje:

1. osobie fizycznej, będącej właścicielem mieszkania bądź domu we Wrocławiu z uregulowaną sytuacją prawną,

2. Najemcy mieszkania komunalnego,

3. Najemcy mieszkania bądź domu za zgodą właściciela.

 

Koszta jakie można wpisać w inwestycję to m.in.:

1. zakup, oraz montaż ekologicznego źródła ciepła

2. wykonanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu wykonania wewnętrznej instalacji c.o. (w przypadku gdy    urządzenia węzła cieplnego będącego w obrębie posiadłości, po zakończeniu inwestycji będą stanowiły własność osoby, można wliczyć je w inwestycję)

3. wykonanie montażu zbiorników na lekki olej opałowy i zbiorników na gaz płynny, oraz połączenia ich z kotłem c.o. (przy braku dostępu do miejskiej sieci gazowej)

5. wykonanie modernizacji/budowy systemu odprowadzania spalin dla nowego systemu grzewczego

6. demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe, z ograniczeniem:

 • max. 300 zł na demontaż kotła c.o.
 • do 200 zł na demontaż pieca stałopalnego
 • max. 1000 zł na demontaż jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu.

Należy pamiętać o tym, aby przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie likwidować starego źródła ciepła. Wymiana może rozpocząć się po podpisaniu umowy, którą poprzedzi wizyta kontrolerów. Zadaniem kontrolerów jest sprawdzenie, czy w domu bądź mieszkaniu znajduje się sprawny piec ogrzewany paliwem stałym. Najemcy starający się w imieniu właściciela o dofinansowanie, muszą posiadać pełnomocnictwo. Co szczególnie istotne, inwestycja musi spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego. Wszystkie złożone obecnie wnioski zrealizowane będą w 2021r., a ich nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: KAWKA Plus

 

Termo KAWKA

Termo KAWKA  jest wrocławskim programem miejskim, który oferuje zwrot do 5 tys. zł na wymianę okien drewnianych – nie więcej niż 1000 zł na okno.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które skorzystały już z programu KAWKA Plus podczas wymiany pieca i:

 1. mają mieszkanie/dom we Wrocławiu, bądź są najemcami mieszkania komunalnego lub prywatnego z uregulowaną sytuacją prawną,
 2. posiadają drewniane okna do których zalicza się np. okna krosnowe, skrzynkowe, zespolone i ościeżnicowe. W ramach tego programu pokryć można koszta wymiany otwieralnych i nieotwieralnych okien typu „wole oko”, połaciowych, okien umieszczonych nad drzwiami zewnętrznymi, drzwi balkonowych i okien sięgających od podłogi do sufitu z balustradą zewnętrzną.

Dotację można przeznaczyć na demontaż starych i montaż nowych okien zewnętrznych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, oraz elementów koniecznych do użytkowania okien, tj. klamki itp.

Tutaj tak jak w przypadku programu Kawka Plus, należy pamiętać o tym, aby przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie wymieniać starych okien. Wymiana może rozpocząć się po podpisaniu umowy, którą poprzedzi wizyta kontrolerów. Zadaniem kontrolerów jest sprawdzenie, czy w domu bądź mieszkaniu znajdują się drewniane okna. Najemcy starający się w imieniu właściciela o dofinansowanie, muszą posiadać pełnomocnictwo. Co szczególnie istotne, inwestycja musi spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego. Wszystkie złożone obecnie wnioski zrealizowane będą w 2021r., a ich nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: Termo KAWKA

Dopłaty do rachunków

Dopłaty do rachunków za ogrzewanie, odbywają się w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Przyznaje się je osobom fizycznym mieszkającym we Wrocławiu, które po 01.01.2018r. dokonały wymiany pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Maksymalne zarobki miesięczne muszą wynosić 2640 zł netto na osobę w rodzinie, bądź 3855 zł netto w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Wysokość  dopłaty zależy od dochodu, wielkości mieszkania, oraz rodzaju ogrzewania. Jej maksymalna kwota to 4ooo zł rocznie i przyznawana jest raz na pół roku. Wpłata odbywa się bezpośrednio na konto dostawcy ciepła. Nabór wniosków o dopłatę trwa do 30.06.2023 r. w biurach oddziałów terenowych MOPS we Wrocławiu.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod numerem tel. 71 799 67 99, bądź linkiem: Dopłaty do rachunków

Zwolnienia z czynszu

Zwolnienie z obowiązku płacenia czynszu przysługuje w ramach programu miejskiego. Przysługuje najemcom mieszkań komunalnych, którzy wymienili piec węglowy we własnym zakresie,  lub  w ramach programu KAWKA Plus, na system proekologiczny. Zwolnienie przyznawane jest najemcy mieszkania na terenie Wrocławia, będącym osobą fizyczną. Czas obowiązywania programu to 2 lata od momentu podpisania protokołu, będącego potwierdzeniem wymiany ogrzewania. Do 31.12.2022 zwolnienie obejmuje 100% czynszu, po tym czasie czynsz będzie niższy o 50%. W przypadku potwierdzenia wymiany ogrzewania, zwolnienie naliczane jest automatycznie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Nie obejmuje ono jednak opłat pozaczynszowych, takich jak opłaty za odbiór śmieci, ścieki, czy wodę.Program trwa do 31.12.2025r. Ostatecznym dniem do podjęcia samodzielnej decyzji o wymianie pieca w lokalach komunalnych jest 31.12.2021r.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: Zwolnienie z czynszu

Program Czyste Powietrze

Jest to program wparcia wymiany nieefektywnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, na pompę ciepła służącą do celów ogrzewania c.o., bądź c.o. i cwu. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez osoby uprawnione do podstawowego, oraz podwyższonego poziomu dofinansowania.

 1.  Podstawowy poziom dofinansowania.

  Obejmuje on demontaż starego źródła ciepła, oraz zakup i montaż pompy ciepła (również z kolektorami słonecznymi). W koszta finansowane w oparciu o ten program, można wliczyć także zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także rekuperacji, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych wraz z demontażem istniejących. Tyczy się to również dokumentacji projektowej, ekspertyzy, oraz audytu energetycznego pod warunkiem wykonania ociepleń przegród budowlanych.  Maksymalna kwota takiej dotacji to 25 tyś. zł, lub 30 tyś. zł w przypadku przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
  Dotacja obejmuje również wymianę nieefektywnego źródła ciepła na inne niż pompa ciepła rozwiązanie proekologiczne. Jednak w takim przypadku maksymalna kwota dotacji to 20 tyś. zł, bądź 25 tyś. zł gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną.

  Dofinansowanie kierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, bądź wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochody roczne (z jednego źródła, bądź suma z różnych źródeł) nie może przekraczać 100 000 zł.

 2. Podwyższony poziom dofinansowania.

  Obejmuje on demontaż nieekologicznego źródła ciepła, oraz zakup i montaż źródła ciepła (również z kolektorami słonecznymi) działającego w celu ogrzewania c.o. i cwu. W koszta finansowane w oparciu o ten program, można wliczyć także zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także rekuperacji, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych wraz z demontażem istniejących. Tyczy się to również dokumentacji projektowej, ekspertyzy, oraz audytu energetycznego pod warunkiem wykonania ociepleń przegród budowlanych.

  Maksymalna kwota takiej dotacji to 32 tyś. zł, lub 37 tyś. zł w przypadku przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Dofinansowanie kierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, bądź wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Maksymalny średni dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego to 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

  Gdy beneficjentem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, jej roczny przychód uzyskany w wyniku prowadzenia tej działalności nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w minionym grudniu (określone w rozporządzeniu Rady Ministrów).

Szczegółowe informacje na temat tego programu znajdą Państwo pod linkiem: Program Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta skierowana jest do będącego podatnikiem właściciela, bądź współwłaściciela jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, na  realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulga dotyczy jedynie budynków istniejących (niebędących w budowie).

Do przedsięwzięć wliczających się w działania termomodernizacyjne należą m.in. kroki skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania budynków mieszkalnych na dostarczaną energię w celu ogrzewania c.o. i cwu. Są to także zabiegi ograniczające stratę energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, oraz zasilających je źródłach ciepła. Do działań termomodernizacyjnych zaliczyć można również wymianę źródła ciepła, na źródło proekologiczne. Dodatkowo wykonanie przyłącza technicznego do c.o. wynikającego z likwidacją źródła ciepła, dzięki czemu obniżone zostają koszty ogrzewania budynku mieszkalnego.

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tyś. zł, na wszystkie działania termomodernizacyjne podatnika w poszczególnych jego budynkach.

Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo pod linkiem:  Ulga termomodernizacyjna

Łączenie dofinansowań

Od 15 maja 2020r. istnieje możliwość łączenia programów miejskich z ogólnopolskimi. Tego typu dofinansowania i ulgi mogą stanowić znaczące odciążenie domowego budżetu. Z tego względu szczególnie zachęcamy do kontaktu w celu wykonania instalacji rekuperacji, bądź wymiany pieca na pompę ciepła! Nasi doradcy pomogą Państwu w znalezieniu rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Artukuł „Wymiana pieca – dotacje i ulgi” – Natalia Kaźmierczak.